Chwedl Arthur (The Legend of Arthur): Myrddin Wyllt & Cadlywydd y Brythoniaid [Welsh edition]

$24.95
In Stock


Calculate ShippingCinebook Only Rate - $0.00 (ETA: 2 days)
I am buying only Cinebook titles (e.g Lucky Luke, Blake & Mortimer) that are IN STOCK so postage is FREE! Orders received before 3pm despatched same day - delivery is normally between 2-4 days [depending on location]
Express Post - $17.00 (ETA: 2 days)
Express Post (3kg - approx 4-5 books)
Best Rate - $8.95 (ETA: 4 days)
Best rate parcel for IN STOCK ITEMS only. Minimum $3.00-Maximum $8.95. Any excess will be refunded.
Overseas Delivery - $65.00 (ETA: 7 days)
We will contact you prior to despatch with an accurate shipping fee. As costs vary considerably [your location, weight of item] we'd rather provide a precise figure; one size does not fit all.

1st Edition

260 x 190 mm. 108pp Suitable for: 15+ years.... [In stock in Australia, for immediate delivery]

Welsh description: Mae enw Arthur fel arwr mytholegol yn gyfarwydd i bawb, ond mae gwreiddiau ei hanesion yn ddwfn yn hanes a chwedloniaeth Cymru. Yn y gyfres unigryw hon, caiff Chwedl Arthur ei hadrodd mewn ffordd sy'n driw i draddodiad Arthur yn y diwylliant Cymreig.

Mewn nofel graffeg o ddarluniau manwl, yn y gyfrol gyntaf hon cyflwynir dwy gainc agoriadol y gyfres, hanes rhyfeddol Myrddin Wyllt fel daroganwr a dyn gwyllt y coed, a datblygiad arwrol Arthur fel cadlywydd y Brythoniaid yn gwrthsefyll dyfodiad y Saeson i Ynys Prydain. Dyma'r cyfnod yn y bumed ganrif, yn union wedi i'r Rhufeiniaid adael Prydain, pan welwyd ail-eni yn niwylliant y Brythoniaid brodorol, pan ddatblygodd yr iaith Gymraeg o'r famiaith Frythoneg, a phan gyfansoddwyd ein llenyddiaeth a'n hanes cynharaf.

Mae'r hanes yn cyflwyno cymeriadau sydd i'w canfod mewn chwedloniaeth fel unigolion meidrol o gig a gwaed, gan gychwyn gyda brad Gwrtheyrn wrth ildio tir i Hengist, i eni Myrddin a'i ieuenctid rhyfeddol a'r gwewyr wnaeth ei droi'n wallgo cyn i'w gyfaill Taliesin ddod i'r fei a'i iachau. Daw Myrddin ar draws y bachgen Arthur, a gweld mai hwn oedd y mab darogan gwreiddiol a fyddai'n tyfu i achub ei genedl. A felly y bu, yn ddyn ifanc casglodd Arthur lu o ryfelwyr o'i gwmpas oedd yn barod i ddilyn ei arweiniad i gadw'r Saeson draw, a chydymdeithio gydag e o un frwydr strategol i'r llall, yn cadw'r tir yn rhydd o ddwylo rheibus y gelyn.

English translation: The mythological character of Arthur is familiar to everyone, but his roots lie deep in Welsh history and culture. In this unique graphic novel series, the legend of Arthur is told from a Welsh perspective, based on the old Welsh tradition and culture.

In a detailed illustrated graphic novel, this first volume recounts the first two branches of the story, beginning with the seer Myrddin, the wild man of the woods, and the heroic rise of Arthur as the Britons' warleader opposing the Saxon incursions into Britain. This is fifth century Britain; the Romans have gone and the indigenous British culture is resurgent; the Welsh language develops from the Brythonic mother tongue, and the earliest Welsh literature and histories are composed.

Chwedl Arthur introduces characters found in Welsh mythology as living mortals, beginning with Vortigern's treachery in granting the Saxons a foothold in Britain, to Myrddin's extraordinary youth and the crisis of faith which drove him to madness which was only stemmed by his companion Taliesin. Myrddin comes across the young Arthur and sees in him as the original son of prophecy who will grow and save his people. As Arthur develops into a young man he accumulates a band of like-minded warriors around him and leads them from one strategic battle to the next to keep their land free from the Saxon foe.
^ Comics & Graphic Novels ^ Graphic Novels

(9780955136665)

SKU 9780955136665
Barcode # 9780955136665
Brand Dalen
Artist / Author David CHAUVEL & Jean-Luc SIMON

Be The First To Review This Product!

Help other book&volume users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review


Others Also BoughtMore From This Category