Llio! 2: Beth yw'r Haf i Mi? [Welsh edition]

$24.95
In Stock


Calculate ShippingCinebook Only Rate - $0.00 (ETA: 2 days)
I am buying only Cinebook titles (e.g Lucky Luke, Blake & Mortimer) that are IN STOCK so postage is FREE! Orders received before 3pm despatched same day - delivery is normally between 2-4 days [depending on location]
Express Post - $17.00 (ETA: 2 days)
Express Post (3kg - approx 4-5 books)
Best Rate - $8.95 (ETA: 4 days)
Best rate parcel for IN STOCK ITEMS only. Minimum $3.00-Maximum $8.95. Any excess will be refunded.
Overseas Delivery - $65.00 (ETA: 7 days)
We will contact you prior to despatch with an accurate shipping fee. As costs vary considerably [your location, weight of item] we'd rather provide a precise figure; one size does not fit all.

1st Edition

295 x 215 mm. 48pp Suitable for: 8-15 years.... [In stock in Australia, for immediate delivery]

Welsh description: Gan barhau â chyfres ddyddiadur Llio ar gyfer merched yn eu harddegau, mae'r ail gyfrol Beth yw'r Haf i Mi? yn ddilyniant i'r gyfrol gynta, Y Dyddiadur Bach, wrth i Llio wynebu gwyliau hir yr haf heb gwmni Trystan, y crwtyn ciwt drws nesa oedd hi'n ei ffansïo. Aiff Llio a'i mam i dreulio gwyliau'r haf yn nhy Mamgu yn y wlad. Gweddw digon anodd i gyd-dynnu â hi yw'r hen wreigan, ond er gwaetha popeth, hi yw Mamgu ac mae'n rhaid ei charu (a'i godde) oherwydd hynny.

Tra'u bod yn aros gyda Mamgu, daw mam Llio o hyd i nifer o hen atgofion o'i ieuenctid ei hun sy'n profi nad yw'r gagendor rhwng y ddwy genhedlaeth mor anferth â hynny wedi'r cwbwl. Yr un math o bethau sydd ar feddwl y ddwy, a'r mwya o'r rheiny yw cariad - neu'n fwy penodol sut i wneud yn siw'r fod gan y ddwy ohonyn nhw serch yn eu bywydau. Daw mam Llio ar draws sawl hen fflam yn ei bro enedigol, ond mae'n profi'n anodd iawn cynnau tân serch ar hen aelwyd Mamgu, yn enwedig pan fo'r cof am Rhisiart golygus, sy'n byw drws nesa nôl yn y dre, yn fyw yn ei meddwl. A beth am Llio? Gyda Trystan wedi diflannu heb ddweud ffarwel, tybed ddaw hi o hyd i fachgen perffaith arall?

Ac fe ddaw'r prawf terfynol pan ddychwela Llio a'i mam adre o'u gwyliau. A fydd Rhisiart a Trystan yno? Does dim byd yn sicr nes ddaw'r ddwy bant o'r trên! ...

English translation: Written for girls in their early teens, the Llio series continues with Beth yw'r Haf i Mi? (Summer of Lost Love), a direct continuation from the first volume, Y Dyddiadur Bach (The Pocket Diary). Our heroine Llio faces the long summer holidays without Trystan, the cute boy next door she really fancied. Llio and her mum go to spend their holidays with Mamgu, her cranky granny who lives out in the country. She's a difficult person to get on with, but despite everything she is Mamgu and that's why she?d got to be loved, respected? and tolerated!

Mamgu's house is a treasure trove of memories for Llio's mum, passions from years ago which prove that the divide between daughter and mother isn't that vast at all. Both of them are thinking the same kind of things, mainly about love - or really, how can they both ensure they've got someone else to adore and care for.

Llio's mum finds some old boyfriends hanging around the village, but it's so difficult to reignite extinguished flames, especially as Rhisiart, the handsome neighbour back in town, is everpresent in her mind. And will Llio herself, seemingly abandoned by Trystan, fall for a sweet enough crooner who may, or may not be, Mr Right?

Nothing's for certain until Llio and her mum come home at the end of their hols. Will Rhisiart and Trystan be there? Stepping off the train is like stepping into the great unknown! ...
^ Comics & Graphic Novels ^ Graphic Novels

(9780955136696)

SKU 9780955136696
Barcode # 9780955136696
Brand Dalen
Artist / Author Julien NEEL

Be The First To Review This Product!

Help other book&volume users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review


More From This Category